Chính sách bảo mật thông tin người dùng

Chúng tôi hiểu rằng, đảm bảo an toàn thông tin người dùng là nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng tôi để đáp lại sự tin tưởng của người dùng.

Khi người dùng truy cập và sử dụng website presidentpmr.org, người dùng đã đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật dưới đây. Chúng tôi khuyên người dùng nên đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web để hiểu và đảm bảo quyền lợi của mình.

1 | Chúng tôi thu thập những thông tin nào nào?

Hệ thống website presidentpmr.org sẽ thu thập các thông tin của người dưới các hình thức sau:

Thông tin được thu thập tự động

Cũng như những website khác, website của chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin liên quan đến đường truyền Internet của người dùng. Ngoài ra, với việc sử dụng cookies, chúng tôi cũng sẽ thu thập các thông tin đăng nhập của người dùng để phục vụ cho những lần đăng nhập sau.

Các thông tin được thu thập tự động bao gồm:

 • Thông tin về đường truyền Internet (IP, mạng sử dụng, các website được sử dụng đồng thời, ….)
 • Thông tin đăng nhập của người dùng
 • Các dịch vụ người dùng đã sử dụng trên website

Thông được thu thập từ người dùng

Những thông tin này chỉ được thu thập khi và chỉ khi người dùng đồng ý và tự nguyện cung cấp. Các thông tin này có thể được thu thập khi người dùng:

 • Điền vào phiếu đánh giá/phản ánh website
 • Đăng ký tài khoản thành viên trên website
 • Để lại comment trên website
 • Điền vào phiếu nhận thông tin trên website

2 | Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng vào mục đích nào? 

Presidentpmr.org cam kết

 • Không sử dụng thông tin người dùng vào các hoạt động và mục đích trái pháp luật.
 • Không bán hoặc trao đổi vụ lợi thông tin người dùng cho bên thứ ba
 • Chỉ sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích được nêu dưới đây

Mục đích sử dụng thông tin người dùng bao gồm:

 • Cùng người dùng giải quyết và khắc phục sự cố kịp thời
 • Tiếp nhân và xử lý phản ánh của người dùng
 • Cung cấp dịch vụ và thông tin cho người dùng một cách cá nhân hóa
 • Giúp người dùng cập nhật các tin tức mới trên website
 • Xem xét nâng cấp website để phù hợp hơn với người dùng
 • Hợp tác cùng các cơ quan tư pháp khi được yêu cầu

3 | Phạm vi sử dụng thông tin người dùng

Trong nội bộ hệ thống website presidentpmr.org

4 | Thời gian lưu trữ

Thời gian lưu trữ thông tin người dùng là vô thời hạn hoặc khi người dùng đề nghị xóa thông tin (đối với các thông tin do người dùng cung cấp)